Actualiteiten

Hier vindt u een overzicht van de laatste branchegerelateerde berichtgeving.

 

Westelijke ontsluiting Tiel - Passewaaij

Op dit moment in onderzoek bij de Gemeente Tiel is een extra westelijke ontsluiting voor de wijk Passewaaij. Hiervoor wordt tot mei 2023 verschillende tracés onderzocht (zie voorgestelde tracés op afbeelding). Er wordt gekeken naar impact op de omgeving en ook op welke wijze de weg wordt ingericht (60 of 80km/h). 

De planning is: 
2023 besluit haalbaarheid en voorkeurstracé, opstellen omgevingsplannen etc.
Na 2030: start aanleg nieuwe weg.

Daar t.b.v. een derde ontsluiting van het nieuwbouwgebied Passewaaij Tiel een nieuwe weg dient te worden aangelegd door het buitengebied van Wadenoijen, welke een substantieel grondbeslag zal innemen en tot forse wijzigingen van de huidige structuur zal leiden, willen wij dit onder uw aandacht brengen.

NHG Haircut om ~ onvrijwillige/door omstandigheden ~ woningverkoop te voorkomen.

Created with Sketch.

Wanneer uw leefsituatie verandert, bijvoorbeeld door een scheiding, 

kunt u samen met uw hypotheekadviseur de NHG Beheertoets gebruiken om vast te stellen wat de maximale maandlast is.
 
Is de uitkomst negatief, dan moet uw woning wellicht verkocht worden. Geen fijn 

vooruitzicht, zeker niet nu de huizenprijzen dalen na jaren van stijging en de gemiddelde verkoopprijs lager is dan een jaar geleden. Hiermee neemt de kans toe dat bij verkoop een restschuld overblijft.

 
Om woningverkoop te voorkomen kan NHG in sommige gevallen helpen met de 

Haircut-regeling. Hiermee worden de maandlasten lager, waardoor de hypotheek weer 

betaalbaar wordt gemaakt. 

 

Een Haircut kan via de hypotheekadviseur bij NHG aangevraagd worden. 

Verhoging tarieven overdrachtsbelasting 2023

Created with Sketch.

Het kabinet wil de positie van starters en doorstromers ten opzichte van beleggers op de koopwoningmarkt verbeteren. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) wil het kabinet verhogen van 8% naar 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen. 

Voor meer informatie, volg onderstaande link.

Isolatie-zelfscan Milieu Centraal

Created with Sketch.

Zou u uw woning beter willen isoleren, maar weet u niet goed waar te beginnen? Doe dan de isolatie-zelfscan van Milieu Centraal via onderstaande link. De isolatie-zelfscan is in opdracht van de overheid ontwikkeld om woningeigenaren behulpzaam te zijn bij verduurzaming. 

Subsidie mogelijkheden voor isolatie verbetering

Created with Sketch.

Sinds 1 januari 2022 kan u onder voorwaarden 30% subsidie krijgen als u uw koophuis isoleert. 

Voor meer informatie, volg onderstaande link.

NHG - Kostengrens 2023

Created with Sketch.

Hieronder vindt u meer informatie over de vernieuwde NHG kostengrens in 2023. 

NHG - Tijdelijk tekortregeling voor senioren

Created with Sketch.

Hieronder vindt u meer informatie over de tijdelijk tekortregeling voor senioren bij NHG. 

Mededeling i.v.m. Corona

Created with Sketch.

Geachte cliënten,


In verband met de Corona crisis willen wij u melden dat binnen de bepalingen van overheidswege onze dienstverlening zo volledig mogelijk in stand blijft, met beperkingen i.v.m. uw en ons gezondheidsrisico, welke wij zoveel mogelijk in acht willen nemen.

Voor communicatie blijven wij via de gebruikelijke kanalen telefoon, e-mail en post volledig bereikbaar. Afwikkeling van contracten e.d. in overleg zoveel mogelijk per post met toelichting per telefoon. Communicatiemethode in nader overleg te bepalen, onder voorbehoud overheidsregels. 


Indien gewenst neem dan contact met ons op.

Wij wensen u allen een goede afloop van deze ernstige situatie.

Makelaar F. Verburg

Secretaresse mw. L. den Breejen

Vervallen betalingsrechten (RVO)

Created with Sketch.

U vraagt elk jaar in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aan. Betalingsrechten vervallen als u er 2 jaar lang geen subsidiabele grond voor heeft. Een vervallen recht kunt u nooit meer laten uitbetalen.


Situaties waarin betalingsrechten vervallen

Bij het vervallen van betalingsrechten kijken we naar de omvang van de betalingsrechten in gebruik op 15 mei van het lopende subsidiejaar. Betalingsrechten die dan verhuurd zijn, rekenen we niet mee. De betalingsrechten vervallen als u 2 jaar achter elkaar:

·         Minder subsidiabele grond heeft dan dat u aan betalingsrechten heeft. Dat kunnen uw eigen rechten zijn, maar ook gehuurde rechten.

·         Geen uitbetaling van de betalingsrechten heeft gekregen. U heeft 2 jaar achter elkaar op tijd uitbetaling aangevraagd, maar u heeft geen GLB-betaling ontvangen. Dit kan komen doordat het bedrag aan directe betalingen minder was dan € 500. Of omdat u niet voldeed aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

·         De betalingsrechten niet heeft benut. Dit kan komen doordat u 2 jaar achter elkaar niet of niet op tijd uitbetaling van de betalingsrechten heeft aangevraagd.


Betalingsrechten vervallen eerder

Als u in 2019 én in 2020 minder landbouwgrond in gebruik heeft dan dat u betalingsrechten tot uw beschikking heeft, dan vervalt in 2020 de omvang van betalingsrechten die in beide jaren niet is benut. Dit is dus sneller dan tot nu toe. U kunt dit voorkomen door het teveel aan betalingsrechten te verhuren of verkopen. Of u huurt of koopt meer grond. Doe dit uiterlijk 15 mei van het aanvraagjaar.

Voorbeeld

In 2019 had u 20 hectare landbouwgrond en 25 betalingsrechten. In 2020 ook. Dit zijn rechten in eigendom (niet verhuurd) en gehuurde rechten. In 2020 vervallen dan 5 betalingsrechten. In 2021 kunt u deze betalingsrechten ook niet meer laten uitbetalen.

Voorbeeld

·         In 2019 gaf u 50 hectare subsidiabele grond op. U had 50 eigen betalingsrechten in gebruik. Omdat wij hebben geconstateerd dat u maar 48 hectare grond had, zijn 2 betalingsrechten niet gebruikt.

·         In 2020 geeft u 55 hectare subsidiabele grond op. U heeft nu 50 eigen betalingsrechten in gebruik. Daarnaast heeft u ook 5 rechten gehuurd. Omdat wij constateren dat u 54 hectare subsidiabele grond heeft, is 1 betalingsrecht niet gebruikt.


Volgorde vervallen rechten

Betalingsrechten vervallen in een bepaalde volgorde:

·         Eerst vervallen betalingsrechten die u in eigendom heeft en niet zijn verhuurd.

·         Daarna vervallen betalingsrechten die u gehuurd heeft. De rechten die u het kortst heeft gehuurd vervallen eerst, daarna de rechten die u al langer huurt.

Betalingsrechten die komen te vervallen, gaan naar de Nationale reserve. Een vervallen recht kunt u nooit meer laten uitbetalen. Overdragen kan ook niet meer.

Benutten betalingsrechten

In de beslisbrief Uitbetalen basisbetalingsregeling staat welke betalingsrechten zijn benut maar niet betaald. 

Vervallen verhuurde betalingsrechten

Heeft u betalingsrechten verhuurd? Dan is het belangrijk dat de huurder de gehuurde rechten benut en laat uitbetalen. Hierdoor voorkomt u dat uw verhuurde rechten vervallen.

Inlichtingen over vervallen betalingsrechten

Indien u meer inlichtingen wilt ontvangen omtrent vervallen betalingsrechten verwijzen wij u door naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of uw eigen betalingsrechtenadviseur. 

 

Bron: website R.V.O. 

NRVT
Funda
SCVM