Rumpt

Hengmengweg kruising N327 - 06.78.15 ha.

Kadastraal  nummer N 239

Perceel agrarische grond, gelegen in het Rumptse veld, huidige cultuur weiland, omgeving overwegend weiland. Het perceel aan de overzijde van de Hengmengweg is in gebruik voor maisteelt 

Aan de zuid- en de oostzijde grenzend aan A-watergang, gelegen in drie blokken. Goede perceel vorm, bijna geheel rechthoekig, behoudens de grens met de N327. 

Waterschap heeft toegangsrecht voor onderhoud A-watergangen. 
Verkoop middels inschrijving en prijsvoorstellen, sluitdatum 5 oktober 2023.Foto's