Wadenoijen

Lingedijk (naast nr. 7)

Type: een perceel agrarische grond, cultuur overwegend weiland met mede de aanduiding in bestemmingplan
"Wijzigingsbevoegdheid t.b.v. nieuwe buitenplaatsen"
Perceeloppervlak: 02.55.92 ha
Prijsvoorstellen worden voorgelegd aan opdrachtgever
Status: VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Blijkens het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied rust op dit perceel Wadenoijen sectie A nrs. 586 en 587 de gebiedsaanduiding "overige zone stedelijk uitloopgebied".
Blijkens artikel 38.2 van de regels behorende bij dit bestemmingsplan zijn B&W bevoegd het plan voor gronden met deze aanduiding te wijzigen t.b.v. het realiseren van buitenplaatsen indien wordt voldaan aan de in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarden en regels en B&W hieraan medewerking wil verlenen. 

Foto's